Đặt cược an toàn: Hiểu trái phiếu được bảo hiểm trong tài chính - Cụm từ tài chính (2023)

Trái phiếu được bảo hiểm: Hướng dẫn toàn diện

Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn đã quen thuộc với khái niệm trái phiếu. Trái phiếu là chứng khoán nợ mà nhà đầu tư cho một thực thể thường là chính phủ, công ty hoặc thành phố vay tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Đổi lại, thực thể đồng ý trả lại khoản đầu tư với lãi suất. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi thực thể vỡ nợ đối với trái phiếu? Đây là nơi trái phiếu được bảo hiểm xuất hiện.

Trái phiếu được bảo hiểm là gì?

Trái phiếu được bảo hiểm là trái phiếu có bảo hiểm từ bên thứ ba, điển hình là công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm đảm bảo thanh toán tiền gốc và tiền lãi của trái phiếu trong trường hợp người phát hành vỡ nợ. Nói cách khác, một trái phiếu được bảo hiểm là một lựa chọn đầu tư an toàn hơn vì rủi ro tín dụng của nó được giảm thiểu bởi công ty bảo hiểm.

Các loại trái phiếu được bảo hiểm

Có hai loại trái phiếu được bảo hiểm: trái phiếu được bảo hiểm của thành phố và trái phiếu được bảo hiểm của công ty.

Trái phiếu được bảo hiểm của thành phố: Đây là những trái phiếu được phát hành bởi chính quyền địa phương hoặc tiểu bang và được bảo hiểm bởi các công ty bảo hiểm. Trái phiếu được bảo hiểm của thành phố thường được coi là an toàn hơn vì chúng được hỗ trợ bởi chính phủ. Chúng rất lý tưởng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một lựa chọn đầu tư có rủi ro thấp.

Trái phiếu được bảo hiểm của công ty: Đây là những trái phiếu được phát hành bởi các công ty và được bảo hiểm bởi các công ty bảo hiểm. Trái phiếu được bảo hiểm của công ty thường được xếp hạng cao hơn trái phiếu không được bảo hiểm vì chúng được coi là an toàn hơn. Chúng rất lý tưởng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một lựa chọn đầu tư có năng suất cao hơn.

Trái phiếu được bảo hiểm hoạt động như thế nào?

Khi một nhà đầu tư mua một trái phiếu được bảo hiểm, họ sẽ trả phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Đổi lại, công ty bảo hiểm đưa ra một chính sách đảm bảo thanh toán tiền gốc và lãi của trái phiếu trong trường hợp người phát hành vỡ nợ.

Trong trường hợp người phát hành vỡ nợ, công ty bảo hiểm sẽ can thiệp và trả tiền gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sau đó sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại công ty phát hành để thu hồi số tiền đã thanh toán. Điều này có nghĩa là công ty bảo hiểm sẽ cố gắng thu hồi số tiền đã trả cho nhà đầu tư từ tổ chức phát hành.

(Video) Bếp Bánh TV || Tổng quan về tài chính doanh nghiệp trong ngân hàng công thương

Lợi ích của trái phiếu được bảo hiểm

1. Giảm rủi ro tín dụng: Trái phiếu được bảo hiểm được coi là khoản đầu tư an toàn hơn vì rủi ro tín dụng giảm. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có nhiều khả năng lấy lại tiền của họ trong trường hợp người phát hành vỡ nợ.

2. Xếp hạng tín dụng cao hơn: Trái phiếu được bảo hiểm thường có xếp hạng tín dụng cao hơn trái phiếu không được bảo hiểm. Điều này có nghĩa là chúng được coi là những khoản đầu tư ít rủi ro hơn.

3. Lợi suất cao hơn: Trái phiếu doanh nghiệp được bảo hiểm thường có lợi suất cao hơn trái phiếu không được bảo hiểm. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi tức đầu tư cao hơn.

Cách tận dụng trái phiếu được bảo hiểm trong cuộc sống thực

Trái phiếu được bảo hiểm có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một lựa chọn đầu tư có rủi ro thấp. Chúng rất lý tưởng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định và không sẵn sàng chấp nhận quá nhiều rủi ro.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng trái phiếu được bảo hiểm để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro tổng thể. Bằng cách đầu tư vào trái phiếu được bảo hiểm, các nhà đầu tư có thể phân tán rủi ro của mình trên các loại hình đầu tư khác nhau.

Phần kết luận

Trái phiếu được bảo hiểm là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một lựa chọn đầu tư có rủi ro thấp. Chúng được coi là an toàn hơn trái phiếu không được bảo hiểm vì rủi ro tín dụng giảm. Các nhà đầu tư có thể sử dụng trái phiếu được bảo hiểm để đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro tổng thể.

Tại sao trái phiếu được bảo hiểm lại quan trọng?

Nếu bạn đang tìm cách đầu tư tiền của mình, có lẽ bạn đã bắt gặp thuật ngữ “trái phiếu được bảo hiểm”. Mặc dù nó có vẻ giống như một thuật ngữ tài chính khác, nhưng việc hiểu trái phiếu được bảo hiểm là gì và nó hoạt động như thế nào là rất quan trọng trước khi bạn quyết định đầu tư tiền của mình.

Trái phiếu được bảo hiểm là gì?

Trái phiếu được bảo hiểm là một loại trái phiếu được hỗ trợ bởi một công ty bảo hiểm. Điều này có nghĩa là nếu người phát hành trái phiếu vỡ nợ, công ty bảo hiểm sẽ can thiệp và trả cho người nắm giữ trái phiếu mệnh giá của trái phiếu. Công ty bảo hiểm về cơ bản hoạt động như một người bảo lãnh, cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho các nhà đầu tư.

(Video) BÁN THÁO TRÁI PHIẾU: Giải thích rõ nguyên nhân rút tiền hàng loạt khỏi quỹ đầu tư trái phiếu

Tại sao hiểu biết về trái phiếu được bảo hiểm lại quan trọng?

Hiểu trái phiếu được bảo hiểm là quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, nó cung cấp cho các nhà đầu tư một mức độ bảo vệ bổ sung. Nếu bạn đầu tư vào một trái phiếu được bảo hiểm, bạn có thể yên tâm rằng nếu người phát hành vỡ nợ, bạn vẫn sẽ nhận lại được khoản đầu tư của mình.

Thứ hai, hiểu biết về trái phiếu được bảo hiểm có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi đầu tư. Ví dụ: nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một trái phiếu không được bảo hiểm, bạn có thể muốn xem xét mức độ tin cậy của tổ chức phát hành trước khi đầu tư tiền của mình. Mặt khác, nếu bạn đang xem xét đầu tư vào một trái phiếu được bảo hiểm, bạn có thể sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn một chút.

Cuối cùng, hiểu biết về trái phiếu được bảo hiểm có thể giúp các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Bằng cách đầu tư vào trái phiếu được bảo hiểm, bạn có thể thêm một lớp an toàn vào danh mục đầu tư của mình mà không phải hy sinh lợi nhuận.

Phần kết luận

Tóm lại, hiểu biết về trái phiếu được bảo hiểm là điều quan trọng đối với bất kỳ ai đang cân nhắc đầu tư vào trái phiếu. Bằng cách cung cấp thêm một lớp bảo vệ, trái phiếu được bảo hiểm có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đa dạng hóa danh mục đầu tư và cuối cùng là đạt được các mục tiêu tài chính của họ. Vì vậy, lần tới khi bạn cân nhắc đầu tư vào trái phiếu, hãy đảm bảo dành thời gian để hiểu vai trò của trái phiếu được bảo hiểm trong chiến lược đầu tư của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Q: Trái phiếu được bảo hiểm là gì?
a: Trái phiếu được bảo hiểm là loại trái phiếu có bảo đảm từ bên thứ ba là công ty bảo hiểm bên thứ ba rằng tiền lãi và tiền gốc sẽ được thanh toán đúng hạn, ngay cả khi người phát hành không trả được nợ.

q: Ai cung cấp bảo hiểm cho trái phiếu được bảo hiểm?
a: Các công ty bảo hiểm bên thứ ba, chẳng hạn như MBIA, Ambac và Bảo lãnh được bảo đảm, cung cấp bảo hiểm cho các trái phiếu được bảo hiểm.

Q: Mục đích của việc bảo hiểm trái phiếu là gì?
a: Mục đích của bảo hiểm trái phiếu là đảm bảo cho các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được tiền lãi và tiền gốc đúng hạn, ngay cả khi người phát hành vỡ nợ.

q: Trái phiếu được bảo hiểm khác với trái phiếu thông thường như thế nào?
a: Trái phiếu được bảo hiểm khác với trái phiếu thông thường ở chỗ nó có sự đảm bảo từ công ty bảo hiểm bên thứ ba rằng tiền lãi và tiền gốc sẽ được thanh toán đúng hạn, ngay cả khi người phát hành không trả được nợ.

Q: Làm thế nào để trái phiếu được bảo hiểm mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư?
a: Trái phiếu được bảo hiểm mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư bằng cách cung cấp cho họ mức độ an toàn và bảo mật cao hơn so với trái phiếu thông thường.

q: Xếp hạng tín dụng của một trái phiếu được bảo hiểm là gì?
a: Xếp hạng tín nhiệm của một trái phiếu được bảo hiểm thường cao hơn so với trái phiếu thông thường do có sự bảo đảm của bên thứ ba là công ty bảo hiểm.

Q: Công ty bảo hiểm xác định xếp hạng tín dụng của một trái phiếu được bảo hiểm như thế nào?
a: Công ty bảo hiểm xác định xếp hạng tín dụng của trái phiếu được bảo hiểm dựa trên mức độ tin cậy của tổ chức phát hành và xếp hạng tín dụng của chính công ty bảo hiểm.

(Video) TOP 5 công việc dành cho sinh viên tài chính

Q: Một trái phiếu được bảo hiểm vẫn có thể vỡ nợ?
a: Có, một trái phiếu được bảo hiểm vẫn có thể vỡ nợ nếu cả công ty phát hành và công ty bảo hiểm đều không thể thanh toán tiền lãi và tiền gốc.

q: Điều gì xảy ra nếu một trái phiếu được bảo hiểm vỡ nợ?
a: Nếu một trái phiếu được bảo hiểm vỡ nợ, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán tiền lãi và tiền gốc cho các nhà đầu tư.

q: Ai trả tiền bảo hiểm cho một trái phiếu được bảo hiểm?
a: Người phát hành trả tiền bảo hiểm cho trái phiếu được bảo hiểm dưới hình thức phí bảo hiểm.

Q: Phí bảo hiểm của một trái phiếu được bảo hiểm ảnh hưởng như thế nào đến lợi suất?
a: Phí bảo hiểm của một trái phiếu được bảo hiểm làm tăng chi phí vay vốn của tổ chức phát hành, điều này có thể dẫn đến lợi tức thấp hơn cho các nhà đầu tư.

q: Các nhà đầu tư mua trái phiếu được bảo hiểm như thế nào?
a: Nhà đầu tư có thể mua trái phiếu được bảo hiểm thông qua nhà môi giới, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

q: Trái phiếu được bảo hiểm có thể được bán trước hạn không?
a: Có, trái phiếu được bảo hiểm có thể được bán trước hạn trên thị trường thứ cấp.

Hỏi: Thị trường thứ cấp là gì?
a: Thị trường thứ cấp là nơi các nhà đầu tư có thể mua và bán chứng khoán, bao gồm cả trái phiếu, sau khi chúng được phát hành.

Q: Giá của một trái phiếu được bảo hiểm thay đổi như thế nào trên thị trường thứ cấp?
a: Giá của một trái phiếu được bảo hiểm trên thị trường thứ cấp có thể thay đổi dựa trên những thay đổi về lãi suất, xếp hạng tín dụng và các yếu tố thị trường khác.

Q: Sự khác biệt giữa trái phiếu đô thị và trái phiếu doanh nghiệp là gì?
a: Trái phiếu đô thị được phát hành bởi chính quyền tiểu bang hoặc địa phương, trong khi trái phiếu doanh nghiệp được phát hành bởi một công ty.

q: Trái phiếu đô thị có thể được bảo hiểm không?
A: Có, trái phiếu đô thị có thể được bảo hiểm bởi một công ty bảo hiểm bên thứ ba.

q: Trái phiếu được bảo hiểm có phải chịu thuế không?
A: Có, tiền lãi thu được từ trái phiếu được bảo hiểm phải chịu thuế ở cấp liên bang và tiểu bang.

(Video) Vì Sao KHÔNG Nên Chơi Chứng Khoán #shorts

Q: Trái phiếu được bảo hiểm có phải là một khoản đầu tư tốt không?
a: Trái phiếu được bảo hiểm có thể là một khoản đầu tư tốt cho các nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn và bảo đảm hơn lợi tức cao hơn.

q: Tôi có thể tìm thêm thông tin về trái phiếu được bảo hiểm ở đâu?
a: Bạn có thể tìm thêm thông tin về trái phiếu được bảo hiểm thông qua các hãng tin tài chính, trang web của chính phủ và báo cáo nghiên cứu của công ty đầu tư.

Lịch sử của trái phiếu được bảo hiểm

Trái phiếu được bảo hiểm: Sơ lược về lịch sử

Trái phiếu được bảo hiểm là một loại trái phiếu có bảo hiểm để bảo vệ trái chủ khỏi vỡ nợ. Nó là một công cụ quản lý rủi ro cung cấp một mạng lưới an toàn cho các nhà đầu tư trong trường hợp tổ chức phát hành vỡ nợ đối với trái phiếu.

Khái niệm trái phiếu bảo hiểm có từ đầu thế kỷ 20 khi Hoa Kỳ đang trong quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng. Nhiều công ty đã phát hành trái phiếu để huy động vốn cho kế hoạch mở rộng của họ. Tuy nhiên, có nguy cơ vỡ nợ cao do sự không chắc chắn của thị trường và thiếu quy định.

Để giải quyết vấn đề này, một số công ty bảo hiểm bắt đầu cung cấp các chính sách bảo hiểm cho các trái chủ. Các chính sách này bảo vệ các khoản thanh toán gốc và lãi của nhà đầu tư trong trường hợp người phát hành vỡ nợ. Điều này làm cho việc đầu tư vào trái phiếu ít rủi ro hơn và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Vào những năm 1930, chính phủ liên bang đã thành lập Cục Quản lý Nhà ở Liên bang (FHA) để cung cấp bảo hiểm cho trái phiếu nhà ở. Đây là một bước quan trọng đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu được bảo hiểm. Bảo hiểm của FHA đã giúp giảm rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu nhà ở, dẫn đến sự gia tăng số lượng nhà đầu tư và giảm chi phí vay cho các tổ chức phát hành.

Trong Thế chiến II, chính phủ khuyến khích phát hành trái phiếu được bảo hiểm như một cách để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh. Bảo hiểm được cung cấp bởi War Damage Corporation, một cơ quan chính phủ bảo hiểm trái phiếu do các công ty quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh phát hành.

Vào những năm 1960, trái phiếu được bảo hiểm trở nên phổ biến hơn như một cách để các thành phố tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân và trái phiếu thường được xếp hạng AAA, xếp hạng cao nhất hiện có. Điều này khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một khoản đầu tư an toàn với lợi nhuận cao.

Ngày nay, trái phiếu được bảo hiểm vẫn được sử dụng rộng rãi bởi các thành phố, tập đoàn và các tổ chức phát hành khác để tài trợ cho các dự án của họ. Bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân và trái phiếu thường được xếp hạng AAA hoặc AA, khiến chúng trở thành một khoản đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư.

Tóm lại, trái phiếu được bảo hiểm có một lịch sử lâu dài và thú vị bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20. Họ đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường trái phiếu và đã giúp đầu tư vào trái phiếu ít rủi ro hơn. Ngày nay, trái phiếu được bảo hiểm tiếp tục là một công cụ quan trọng đối với các nhà phát hành cũng như các nhà đầu tư.

(Video) Tự Do Tài Chính, Nghỉ Hưu Sớm: Liệu có nên?

Có liên quan

Videos

1. Nguyên tắc đọc hiểu Báo cáo tài chính
(Duy Thanh Nguyen)
2. Bí quyết gây dựng tài sản lớn từ đầu tư tài chính | Alden Nguyen | Định luật đầu tư
(Đầu tư Trade Coin)
3. CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
(Tài chính & Kinh doanh)
4. BẢN TIN TRỰC TIẾP SÁNG 24-5-23
(DOÃN NHƯ LÂN)
5. Mundo Trading | Nhận định thị trường và ảnh hưởng của các tin tức vĩ mô
(Mundo Trading)
6. LIỆU DEUTSCHE BANK CÓ PHẢI CREDIT SUISSE TIẾP THEO?
(Tài chính & Kinh doanh)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 05/21/2023

Views: 5243

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.